Wat doen wij

Heeft u problemen met uw watersysteem? Wij ondersteunen en begeleiden onze klanten om hun watersysteem zo optimaal mogelijk en zelfstandig te onderhouden.
 
DWS kan op korte termijn adviseren hoe uw water te schonen. Korte termijn oplossing, snelle schoningsactie, en voor de langere termijn te komen tot een duurzame en ecologisch verantwoorde oplossing om uw water weer in balans te krijgen.
 
Onze werkwijze is opgebouwd uit vier onderdelen:
  • Veldscan, inventarisatie van de locatie
  • Analyse, data uit veldscan wordt geanalyseerd
  • Advies, wensen van de eigenaar/aanvrager worden samen met de data uit de veldscan verwerkt tot een advies opmaat
  • Uitvoering, professionele uitvoering van het schoningsvoorstel

Een drietal zaken die van belang zijn:

  • Korte termijn beheer, het schonen van uw watersysteem
  • Lange termijn beheer, waterprobleem duurzaam bestrijden
  • Ecologie, herstellen en versterken van het ecologisch systeem.

DWS is gestart om particulieren, bedrijfsleven en overheden te ondersteunen en te begeleiden om watersystemen op een rendabele manier te schonen, exoten actief te bestrijden en biomassa te vermarkten/ verwerken.

“Verantwoord duurzaam en ecologisch”