Particulier

Problemen met kroos? Wij hebben de oplossing!

De schoningsmethode die wij hanteren, is door zijn unieke manier van kroos wegnemen (wij noemen dit ‘schonen’) duurzaam en ecologisch verantwoord. Vissen, amfibieën, waterplanten en ander leven in het water hebben niet of nauwelijks last van onze schoningsactie en het verstikkende kroosdek wordt professioneel verwijderd.

Wij zorgen ervoor dat alleen het oppervlakte water geschoond wordt, zonder de rest van de waterpartij te roeren. Baggeren of het verstoren van de bodem zorgt juist voor extra problemen. De waterkwaliteit zal drastisch achteruit gaan. Het water zal vertroebelen en er zal onvoldoende zuurstof aanwezig voor planten en dieren (acute vissterfte). Juist dit stimuleert de ontwikkeling van kroos!

Durable Water Solutions B.V. kan uw watersysteem ecologisch verantwoord opschonen. Uw watersysteem wordt op de juiste manier geschoond zodat het natuurlijk evenwicht zich kan herstellen. Gedurende het proces krijgt het water een zuurstof injectie welke het systeem nodig heeft. We spoelen de kanten schoon en plastic, drijfafval, drijfhout en al het ongewenste oppervlakte afval wordt uit het water gehaald en gescheiden.
Het kroos laten wij afvoeren door een gecertificeerd (afval)verwerker, die het materiaal op een duurzame manier voor ons verwerkt.