Overheid

Is uw watersysteem van onvoldoende kwaliteit?
Heeft uw moeite om uw ecologische doelstellingen te halen?

Durable Water Solutions kan u ondersteunen om op korte termijn het water te schonen (kroos verwijderen, afvalverwijdering, exoten bestrijden) en voor de langere termijn mee te denken aan een duurzame en ecologisch verantwoorde oplossing voor al uw watersystemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een advies op maat en klaar voor uitvoering!
Voor het maken van een uitvoeringsgericht schoningsplan hanteren wij de volgende werkwijze.
Onze werkwijze is opgebouwd uit vier onderdelen: 

  • Veldscan, inventarisatie van de locatie
  • Analyse, data uit veldscan wordt geanalyseerd
  • Advies, wensen van de eigenaar/aanvrager worden samen met de data uit de veldscan verwerkt tot een advies op maat
  • Uitvoering, concrete uitvoering van het schoningsvoorstel binnen de wetgeving

Bij onze  werkzaamheden wordt ten aller tijden rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. De DWS methode is niet schadelijk en werkt in veel gevallen niet verstorend. Alle activiteiten en werkzaamheden worden getoetst binnen de Wet Natuurbescherming.  

Bij de werkzaamheden hanteert DSW de Gedragscode, Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen waarbij de werkzaamheden op een natuurvriendelijke wijze zal worden uitgevoerd.

Kampt u met een kroosprobleem?
DWS kan u ondersteunen om op korte termijn het kroos uit uw water te  verwijderen en voor de langere termijn mee te denken aan een duurzame en ecologisch verantwoorde oplossing voor het ‘kroosprobleem’.