Hoe werken wij

Durable Water Solutions kan samen met de eigenaar/ opdrachtgever, komen tot een op maat gemaakt opschoningsplan.
DWS werkt met diverse methodes veelal ontwikkeld door (ervarings-) deskundigen.

Last van Kroos?

Het kroos wordt op een nieuwe, snelle, duurzame maar vooral effectieve manier verwijderd. De gangbare manier van schonen is vaak tijdrovend, duur maar bovenal niet goed voor de flora en fauna. Een sloot, vijver of kanaal zit vol leven, dit leven zorgt voor balans in het watersysteem. Wij passen een nieuwe techniek toe, waardoor het kroos op efficiënte wijze wordt verzameld en waarbij het gewenste waterleven gespaard blijft.  

Aangezien iedere situatie anders is en vele factoren de balans in een watersysteem beïnvloeden, voeren wij vóór het aannemen van een opdracht een veldscan uit. De veldscan helpt bij het bepalen van de juiste ingreep en beheerstrategie.    

 

Gedragscode natuurbeheer is ook onze gedragscode!

Durable Water Solutions werkt volgens de gedragscode Flora- en faunawet van de Unie van Waterschappen en doet er alles aan om het leven in en rond het water zo min mogelijk te verstoren. Bepaalde werkzaamheden zijn seizoensgebonden of vallen onder de wet natuurbescherming en vragen om professioneel maatwerk.

 

Van Analyse naar Advies

Durable Water Solutions heeft een systeem ontwikkeld om op een ecologisch verantwoorde manier het kroos  af te vangen.
Dit is een eerste stap naar de juiste waterbalans als u watersysteem te voedselrijk is.
Zoals u inmiddels heeft kunnen lezen, is alleen het verwijderen van kroos niet voldoenden om kroos te bestrijden. DWS kan helpen het aquatisch milieu weer ‘gezond’ te maken. Omdat dit per locatie sterk kan verschillen en vele factoren bepalend zijn voor de juiste waterkwaliteit, wordt hier middels beheer/ onderhoudscontracten maatwerk geleverd, afgestemd op uw situatie.
Verstandig is om eerst te kiezen voor het afvangen en verwijderen van het kroos, het creëren van een zogenoemd  nul punt.
Omdat in het systeem nog een overschot aan nutriënten aanwezig is, is het belangrijk om in het volgende groeiseizoen een follow-up te laten uitvoeren en vanaf het nulpunt de situatie te monitoren (en waar nodig in te grijpen).