Schouwing & Advies

Is uw watersysteem van onvoldoende kwaliteit? Heeft u moeite om uw ecologische doelstellingen te halen?

Durable Water Solutions (DWS) kan u op korte termijn adviseren en ondersteunen met schonen van het water (kroos verwijderen, afvoeren van kroos, bestrijden van exoten). Voor de langere termijn adviseren wij over een duurzame en ecologisch verantwoorde oplossing voor al uw watersystemen.

Een advies op maat en klaar voor uitvoering!

Voor het maken van een uitvoeringsgericht schoningsplan hanteren wij de volgende werkwijze. 

  • Veldscan, inventarisatie van de locatie
  • Analyse, data uit veldscan wordt geanalyseerd
  • Advies, uw wensen worden samen met de data uit de veldscan verwerkt tot een advies op maat
  • Uitvoering, concrete uitvoering van het schoningsvoorstel

Bij onze  werkzaamheden wordt te allen tijde rekening gehouden met de aanwezige flora en fauna. De DWS-methode is niet schadelijk voor flora en fauna en werkt in veel gevallen niet verstorend. Alle activiteiten en werkzaamheden handelen binnen de Wet Natuurbescherming.  

Bij de werkzaamheden volgt DSW, de voorschriften van de gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen om schade aan beschermde natuur te voorkomen.Because water is our future...

  • Durable Water Solutions B.V.
  • Mr. Treublaan 7
  • 1097DP Amsterdam
  • KvK-nummer: 71937889
  • BTW-nummer: NL858912946B01
  • IBAN: NL36KNAB0257467521